Molla Yegan Çocuk Üniversitesi

MOLLA YEGAN MEDRESESİ

     Molla Yegan Medresesi ilk olarak Kara Eyne Bey, daha sonra ise medreseye adını da verecek ikinci kurucusu Molla Yegan tarafından 14. yy sonlarında inşa edilmiştir. 12 odalı ve bir dershane şeklinde yapılan medrese 1723 yılında geniş çaplı bir onarımdan geçmiştir. Hâlen büyük avlunun içinde sadece karşılıklı doğu-batı yönüne uzantılı iki blok mevcut olsa da klasik medrese tiplerindeki derslik (ana mekan) ve şadırvan yapılan kazılara rağmen bulunamamıştır.

     Duvarları bir sıra moloz taş ve üç sıra tuğladan örülmüş olan medrese, karşılıklı iki blok halinde beşik tonozla örtülü altışar odadan oluşup çatısı alaturka kiremitle kaplıdır. Molla Fenârı gibi çağın önde gelen ilim insanlarından ders alan Molla Yegan’ın fıkıh âlimi ve Osmanlı padişahlarından Fatih Sultan Mehmet’in de hocalarından olduğu bilinir. Medrese kullanılamaz durumda iken Yıldırım Belediyesi tarafından 2006-2007 yılları arasında restore edilmiş, kafeteryaların yanı sıra sergi salonu ve el sanatları kurs atölyelerinin bulunduğu bir merkez hâline getirilerek halkın kullanımına açılmıştır.

     Tarihi dokusuna uygun olarak restore edilen medresedeki faaliyetler tekrar incelenerek Yıldırım Belediyesi tarafından Çocuk Üniversitesi projesi için restore edilmiş ve şu anki görünümüne kavuşmuştur.