MOLLA YEGAN MEDRESESİ

Molla Yegan Medresesi ilk olarak Kara Eyne Bey, daha sonra ise medreseye adını da verecek ikinci kurucusu Molla Yegan tarafından 14. yy sonlarında inşa edilmiştir. 12 odalı ve bir dershane şeklinde yapılan medrese 1723 yılında geniş çaplı bir onarımdan geçmiştir. Hâlen büyük avlunun içinde sadece karşılıklı doğu-batı yönüne uzantılı iki blok mevcut olsa da klasik medrese tiplerindeki derslik (ana mekan) ve şadırvan yapılan kazılara rağmen bulunamamıştır.

Duvarları bir sıra moloz taş ve üç sıra tuğladan örülmüş olan medrese, karşılıklı iki blok halinde beşik tonozla örtülü altışar odadan oluşup çatısı alaturka kiremitle kaplıdır. Molla Fenârı gibi çağın önde gelen ilim insanlarından ders alan Molla Yegan’ın fıkıh âlimi ve Osmanlı padişahlarından Fatih Sultan Mehmet’in de hocalarından olduğu bilinir. Medrese kullanılamaz durumda iken Yıldırım Belediyesi tarafından 2006-2007 yılları arasında restore edilmiş, kafeteryaların yanı sıra sergi salonu ve el sanatları kurs atölyelerinin bulunduğu bir merkez hâline getirilerek halkın kullanımına açılmıştır.

Tarihi dokusuna uygun olarak restore edilen medresedeki faaliyetler tekrar incelenerek Yıldırım Belediyesi tarafından Çocuk Üniversitesi projesi için restore edilmiş ve şu anki görünümüne kavuşmuştur.

 

Hakkında

 

Molla Yegan Çocuk Üniversitesi, Bursa Yıldırım Belediyesi öncülüğünde, Usturlab Eğitim Teknolojileri ve Tasarım şirketinin yönetiminde, etkileşimli bir deneyim ve eğitim alanı olarak tasarlanmıştır. Çocuk Üniversitesi’nde, astronomi ve uzay temalı interaktif düzenekler ve yerleşimlerle “Uzaya Yolculuk” Sergisi ziyaretçilerini beklemektedir. Uygulamalı bilimsel etkinlikler ve çeşitli aktivitelerin yer aldığı programların da gerçekleştiği merkezde, gelişmiş öğrenme stilleri ile dinamik ve etkileşimci bir öğrenme imkânı hazırlanmaktadır.

Merkezde bulunan Uzaya Yolculuk sergisindeki bilimsel düzeneklerle Uzayda Yaşam, Gök Mekaniği ve Derin Uzay konularına dair deneyimlere yer verilmektedir. Aynı zamanda birbirinden farklı atölye çalışmaları ve etkinliklere ev sahipliği yapmaktadır.

Çocuk Üniversitesi’nde drama, matematik, sanat, hayal tasarım, biyoloji, kimya, elektrik, yenilenebilir enerji, bilişim ve robotik kodlama gibi çeşitli alanları da kapsayan atölyelere ve oyuncak kütüphanesine yer verilmektedir. Böylece güncel tasarımlarla geliştirilen model ve araçlarla öğrenimin pekiştirilmesi desteklenerek bilime dair farkındalığın ve ilginin artması hedeflenmektedir.